สุนัขก็เปรียบเสมือนเด็ก byJavabeagle

สุนัขส่วนร่วมในสังคมของมนุษย์เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นสุนัขใช้งาน หรือสุนัขที่เป็นเพื่อนยามเหงา ล้วนเพิ่มความมีชีวิตชีวาให้แก่มนุษย์นับร้อยล้านคนทั่วโลก ฉะนั้นการเลือกสุนัขควรคำนึงถึงปัจจัยต่างๆเช่น ต้นตระกูลสุนัข การคัดเลือกสายพันธุ์สุนัข การดูแลสุนัข การนำสุนัขเข้าบ้าน การให้อาหารสุนัข ความรับผิดชอบของเจ้าของสุนัข ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสุนัขมีความหลากหลายในด้านต่างๆซึ่งแนบแน่นมากกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นใด อาจเป็นเพราะต่างเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างดีต่างชอบเล่นชอบอยู่รวมกลุ่มในสังคม มีสัญชาตญาณของความรักและหวงแหนที่อยู่อาศัย สุนัขยังคงเป็นสัตว์เลี้ยงที่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์

Favorite of the Puppy Photos

beagle,puppy,dogshow,beaglepuppy,

beaglethailand,บีเกิ้ล,สายพันธุ์บีเกิ้ล,ลูกบีเกิ้ล,จาว่าบีเกิ้ล,javabeagle,dog,breeding,dogforsale,dogavilableby Javabeagle Kennel

beagle,puppy,dogshow,beaglepuppy,

beaglethailand,บีเกิ้ล,สายพันธุ์บีเกิ้ล,ลูกบีเกิ้ล,จาว่าบีเกิ้ล,javabeagle,dog,breeding,dogforsale,dogavilableby Javabeagle Kennel

beagle,puppy,dogshow,beaglepuppy,

beaglethailand,บีเกิ้ล,สายพันธุ์บีเกิ้ล,ลูกบีเกิ้ล,จาว่าบีเกิ้ล,javabeagle,dog,breeding,dogforsale,dogavilablefree website counter

Go to Gallery

Our Poster

  • beagle,puppy,dogshow,beaglepuppy,

beaglethailand,บีเกิ้ล,สายพันธุ์บีเกิ้ล,ลูกบีเกิ้ล,จาว่าบีเกิ้ล,javabeagle,dog,breeding,dogforsale,dogavilable Christmas Festival by Javabeagle Wishing you a Merry Christmas and may you have good health, abundance and everlasting joy in your life.

  • Happy New Year 2019 by Javabeagle Have a happy and prosperous New Year. May the blessings of the Lord enrich your family and friends, not only in wealth but in health, love and happiness.

  • beagle,puppy,dogshow,beaglepuppy,

beaglethailand,บีเกิ้ล,สายพันธุ์บีเกิ้ล,ลูกบีเกิ้ล,จาว่าบีเกิ้ล,javabeagle,dog,breeding,dogforsale,dogavilable Happy New Year 2018 by Javabeagle A toast to the New Year. May all your resolutions become completed projects.
Dogshow News