Events


  •  

     News : ข่าวประชาสัมพันธ์

จาว่า ฟาร์ม สุนัขสายพันธุ์ บีเกิ้ล (Beagle)


  • พัฒนาสายพันธุ์บีเกิ้ลให้ทนทานต่อสภาพแวดล้อม มีศักยภาพในการเจริญเติบโต

  • เปลี่ยนความรู้ให้เป็นทุนมีจิตสำนึกในการรับผิดชอบ ในการเลี้ยงดูสุนัข

  • ยกระดับสุนัขให้มีความสามารถ ในการเข้าร่วมแข่งขัน เพื่อให้ได้สุนัขที่ พร้อมที่จะเป็นพ่อแม่พันธุ์ที่ดี